Olosuhde­kysely

Tilankäyttäjien sisäilmahavaintojen ja -kokemusten selvittäminen olosuhdekyselyn avulla

Miten olosuhde­kyselyä hyödynnetään sisä­ilman laadun selvittämisessä

Olosuhdekyselyllä selvitetään tehokkaasti ja kattavasti tilankäyttäjien kokemuksia  ja havaintoja tilojen sisäilman laadusta.  Kysely toimii ongelmanrajauksen ja kuvaamisen työvälineenä ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi sisäilmaongelmien alun kartoitusvaiheessa.

Olosuhdekysely toteutetaan esimerkiksi kahden viikon jaksona, jonka aikana tilankäyttäjät tallentavat havaintojaan sisäilman laadusta sovitun mukaisesti, tyypillisesti 1-2 kertaa päivässä. Kun olosuhdekyselyllä kootaan käyttäjäpalautetta useamman kerran päivässä, päästään kiinni myös mahdolliseen vuorokaudenajasta riippuvaiseen vaihteluun olosuhteissa.

Olosuhdekyselyyn vastaaminen on tilankäyttäjälle vaivatonta ja nopeaa. Tiedot tallentuvat reaaliajassa ja tilakohtainen raportti pohjakartalla helpottaa tulosten analysointia.

Kyselyn toteuttaminen antaa tilankäyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa työskentelyolosuhteisiinsa. Mahdollisuus kertoa kokemuksistaan ja havainnoistaan sekä kokemus siitä, että palautetta hyödynnetään ongelman kartoittamisessa, vahvistaa tilankäyttäjien käsitystä vaikuttamismahdollisuuksistaan ja näin myös lisää käyttäjätyytyväisyyttä.

Olosuhde­kysely vs oire­kysely

Olosuhdekyselyn ja oirekyselyn tavoitteet ja käyttötarkoitukset ovat erilaisia. Olosuhdekyselyn tarkoituksena on selvittää tilankäyttäjien kokemia olosuhteita. Oirekyselyn tarkoitus puolestaan on saada selville käyttäjien sisäilman laatuun liittyvää oireilua työterveyden näkökulmasta.

Toisinaan asiakkaan kohteessa on jo aiemmin toteutettu oirekyselyjä. Oirekyselyn keskeisin tarkoitus on selvittää terveydellisestä näkökulmasta rakennuksen kokonaistilannetta ja ennen kaikkea sitä, aiheuttaako rakennus mahdollisesti terveydellistä haittaa tilankäyttäjille. Kyse on työterveyden ja lääkäreiden hyödyntämästä työkalusta.

Olosuhdekyselyillä sen sijaan pyritään hankkimaan tietoa kiinteistöasiantuntijoille. Keskeinen tarkoitus on  selvittää, miten tilankäyttäjät kokevat olosuhteita. Tiedot pyritään kohdentamaan aikaan ja tilaan sillä tavoin, että kiinteistöasiantuntijan työ tehostuu teknisen ongelman selvittämisessä.

 

Indoors® Tehojakso

Olosuhdekysely toteutetaan Indoors® Tehojaksolla. Kyselyn toteuttamiseen käytetään 2 viikon intensiivista jaksoa. Älykkään käyt­täjä­palau­terat­kai­sun ansiosta säästät aikaa ja kohdistat ratkaisutoimet tehokkaammin. 

Palvelukokonaisuutemme keventää kiinteistöhallinnon työmäärää:

  • helppokäyttöinen kyselysovellus
  • sisältää Toimi näin -infoviestin
  • etäkäyttöinen, ei vaadi laiteasennuksia
  • kuvaa ja rajaa ongelman
  • käytettävissä tarkka aika- ja paikkatieto pohjakuvalle sijoitettuna ja graafisena esityksenä

Kyselysovelluksella vastaaminen onnistuu alle minuutissa ja käyttö on mahdollista kaikilla laitteilla ja eri selaimilla.