Akuutit tilanteet

Indoors® Tehojakso kyselytutkimus nopeuttaa rakennusterveysasiantuntijan ja kiinteistöpäällikön toteuttamaa sisäolosuhteiden kartoitustyötä

Ratkaise sisäolosuhde­ongelma nopeasti

Akuuttien, haasteellisten sisäolosuhde­ongel­mien ratkaisemisessa nopealla reagoinnilla ja hyvällä toimijoiden välisellä vuorovaikutuksella on keskeinen rooli.  Ongelmanratkaisua edesauttaa tarkkojen palautetietojen saaminen tilankäyttäjiltä ja muilta sidosryhmiltä.

Indoors® palvelupaketeista on tilanteen ja tarpeiden mukaan mahdollista valita joko kertavastattava palvelupaketti, jolla saadaan historiatietoihin perustuvaa yleisluonteista tietoa haasteellisesta tilanteesta, tai kahden viikon tehojakso, jolla saadaan tarkkaa tila- ja aikakohtaista tietoa kohteen sisäolosuhdeongelmasta sen kaikilta sidosryhmiltä ongelmanratkaisun pohjaksi.

Pyydä lisätietoja Indoors -palvelupaketeista

13 + 7 =

Mitä, missä ja milloin pohjakuvalla raportoituna

Indoors® Tehojakso on palvelupaketti kiireellisen sisäolosuhdeongelman ratkaisuun. Osallistava malli on heti käytettävissä siellä, missä sitä tarvitaan. Se tarjoaa asiantuntijan hyödynnettäväksi ajantasaisen tilannekuvan tilankäyttäjiltä saatavaan tietoon perustuen.

Palvelua asian­tuntijalle ja tilan­käyttäjälle

Indoors® Tehojakso palvelee sekä asiantuntijaa että tilankäyttäjää ratkaisukeskeisesti.

Asiantuntija osaa nopeasti kertoa loppuasiakkaalle järkevän vaihtoehdon sisäolosuhdeongelman selvittämiseen ja nopeaan ratkaisuun. Kommunikointi loppuasiakkaan ja sidosryhmien välillä on selkeää ja nopeaa – tallentuvaa ja raportoituvaa. Aika- ja paikkatarkan sisäolosuhderaportin avulla kohdistetaan ketterästi ratkaisutoimet juuri oikeisiin tiloihin.

Tilankäyttäjä pääsee vaikuttamaan sisäolosuhteisiin nopeasti kuvaamalla ja rajaamalla ongelmat. Hän myös pystyy havainnoimaan ongelmanratkaisun edistymistä ja voi keskittyä rauhassa omaan työhönsä.

Automaattinen viestintä asiantuntijan ja tilankäyttäjän välillä helpottaa kommunikointia.

  • Tilankäyttäjä saa heti Toimi näin -infoviestin ohjeistamaan Indoors® työkalun käyttöä.

Tilankäyttäjille motivoiva mahdollisuus vaikuttaa sisä­olo­suh­tei­den paran­tam­is­een.

  • Erinomainen tapa indikoida erilaisista sisäolosuhdeongelmista.
  • Ei enää paperilappuja ja epämääräistä muistinvaraista tietoa.
  • Arvokas tieto tilankäyttäjiltä dokumentoituna.
  • Vastaaminen on helppoa, koska Indoors® Tehojakso toimii puhelimilla ja tietokoneiden eri selaimilla.

Käyttötilanteeseen mukautuvat valmiit kysymykset ja vastaamisen ohjaus auttavat tilankäyttäjää.

  • Aika- ja tilakohtainen kokemukseen ja havaintoihin pohjautuva tieto saadaan asiantuntijan käyttöön nopeasti ohjaamaan sisäolosuhdeongelman tehokasta ratkaisua.
  • Yksittäisiä kysymyksiä on mahdollista lisätä tarvittaessa.
  • Tiedot tallennetaan reaaliaikaisesti ja turvallisesti, joten vaativankin tilan haastavat ongelmat pystytään ratkaisemaan tehokkaammin.

Lopputuloksena saadaan kattava visuaalinen sisätila­raportti asiantuntijan ja tilan­käyttä­jien sekä eri sidosryhmien hyödynnet­täväksi.

  • Raportin sisältöä voidaan räätälöidä sen käyttötarpeen mukaan.

Tehojakso on viimeisintä tällä markkinalla. Valitsee vain rajatun ja tilanteeseen sopivan vastauspatteriston. Näin saadaan tietoa käyttäjiltä vain niistä asioista, joihin pyritään vaikuttamaan. Sitten tehdään entistä tarkemmin kohdennettuja toimenpiteitä kuitenkin käyttäjäkokemusta maksimoiden.

Kari Yli-Muilu, Baumedi

Indoors® Tehojakso

Nopea reagointi palvelupyyntöön

Ratkaisuprosessi käyntiin ketterästi ja tilankäyttäjiä osallistavasti. Aloitat Tehojakso-kyselytutkimuksen vaikka saman tien verkkopalvelussamme.

Sopiva tutkimuspaketti valmiina

Tilanteeseen sopiva kahden viikon intensiivinen jakso sisältää Toimi näin -infoviestin. Etäkäyttöinen, ei vaadi laiteasennuksia.

Kuvaa ja rajaa ongelman

Katso tarkkaa aika- ja paikkatietoa pohjakuvalle sijoitettuna ja graafisena esityksenä. Säästät aikaa ja kohdistat ratkaisutoimet tehokkaammin.

Helppokäyttöinen kyselysovellus

Vastaaminen onnistuu alle minuutissa ja käyttö on mahdollista kaikilla laitteilla ja eri selaimilla.  Aktiivisuutta ja mukavuutta parannetaan mm. pelillistämisen keinoin.