Tilapalaute­ratkaisujen suunnittelu

Jatkuva­toiminen tila­palautteen seuranta osana kiinteistö­hallintoa

Tila­palaute osana kiinteistö­johtamisen kokonaisuutta

Uusissa kiinteistöhankkeissa oletuksena yleisesti on ennakoinnin vahva rooli kiinteistöjohtamisessa ja käyttäjäpalautteen systemaattinen ja jatkuva kokoaminen sekä nopea käsittely. Toisaalta myös helppokäyttöisyys, vaivattomuus, ja tarkoituksenmukaisuus ovat tiloille asetettuja keskeisiä edellytyksiä tänä päivänä. Asiakastyytyväisyys on strateginen kilpailuetu ja sen muodostumiseen liittyvät niin mahdollisuus antaa palautetta helposti, tehokas tiedonkäsittely service desk -palveluissa kuin myös lyhyt reagointiaika havaittuihin puutteisiin. 

Meiltä saat hankintaprosessin tueksi kokonaisuuden kannalta toimivan kiinteistöpalauteratkaisun. Osallistumme tarpeiden mukaan projektin suunnitteluvaiheeseen, jotta kiinteistöpalauteratkaisu voidaan integroida luontevaksi osaksi kokonaisuutta. 

Kiinteistöpalauteratkaisun käyttöönotto voidaan toteuttaa olemassaolevissa kohteissa esimerkiksi saneerauksen yhteydessä. Jotta tarjolla olevista erilaisista ratkaisuista löytyy kohteeseen parhaiten sopiva vaihtoehto, hoidamme kiinteistöpalauteratkaisun suunnittelun kiinteistökokonaisuuden huomioon ottaen. 

Tilapalautteiden jatkuvatoimiseen hallintaan soveltuu Indoors® i365 -palvelukokonaisuus. Se on suunniteltu vahvistamaan ennakoinnin roolia kiinteistöjen hyvässä hallinnoinnissa.

Meillä on hyviä kokemuksia Indoors käyttäjäpalauteratkaisusta. Käyttöliittymä on selkeästi rakennettu ja käyttäjien on helppo antaa palautetta sen avulla. Käyttäjäpalautteesta muodostuva data on helppolukuista ja sitä on mahdollista tarkastella huonekohtaisesti. Tarvitsemme tilankäyttäjiltä palautetta hyvissä ajoin, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan reagoida ajoissa. Hyvin toimiva käyttäjäpalauteratkaisu on tärkeä työkalu ja se mataloittaa työntekijöiden kynnystä antaa palautetta sisäilma-asioista.

Jari Mattila

Kiinteistöpalvelupäällikkö , Vantaan kaupungin tilakeskus

Jatkuva­toiminen käyttäjä­palautteen seuranta

Ajantasaista ja tarkkaa tietoa tilojen käyttäjiltä

Mitä? – Missä? – Milloin?

Yhteis­toiminnallinen toiminta­malli

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, ongelmien tehokas käsittely sekä näihin liittyvien toimintatapojen kehittäminen edellyttävät toimijoiden välisen yhteistyön parantamista sekä työpaikalla että yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistoiminnallisessa toimintamallissa pääpaino on jatkuvassa seurannassa ja arvioinnissa sekä nopeassa ongelmiin reagoinnissa. Toimivan sisäisen viestinnän rooli on kokonaisuudessa merkittävä.