Erikoistu­neet tila­palaute­rat­kai­sut asiantuntijoi­den tarpeisiin

Älykkäät käyt­täjä­palau­terat­kai­sut ja helppokäyttöinen kyselysovellus ennakoivan ylläpidon tarpeisiin sekä akuut­tien sisä­olosuhde­kysymys­ten selvit­tämi­seen

Indoors® tilapalaute­ratkaisut

Indoors® on sisäympäristön käyttäjäkokemukseen erikoistunut asiantuntijayritys.

Reaaliaikaisesti käytettävät mobiilioptimoidut käyttäjäkyselyt ja tilakohtainen raportointi ovat ydinosaamistamme. Nopea käyt­tä­jä­palau­te­rat­kai­sun käyttöönotto auttaa vastamaan loppuasiakkaiden korkeisiin palveluvaatimuksiin.

Toimitamme suoraan loppuasiakkaille tilapalautteiden ratkaisukokonaisuudet erilaisiin tarpeisiin.

Ratkaisuja kiinteistö­hallinnon tarpeisiin

Helposti hyödynnettävää palautedataa

Palautedataa, joka aidosti helpottaa lähipalvelujen (Service Desk) työtä.

Tilakohtainen raportti pohjakartalla helpottaa kiinteistöjen hallintaa.

Kiinteistöasiantuntijan aika ei kulu palautedatan muokkaamiseen hyödynnettävään muotoon.

Palautekanava tilankäyttäjille

Tilojen käyttäjille selkeä ja yksinkertainen keino antaa palautetta riippumatta siitä, ovatko he talon omaa väkeä vai vierailijoita.

Palaute pystytään yhdistämään helposti tiettyyn tilaan ja ajankohtaan.

Palautedata on reaaliajassa käytettävissä riippumatta siitä, kuka tai missä palaute on annettu.

Selkeät raportointitoiminnot

Suunnittelun ja johtamisen tueksi selkeät raportointitoiminnot.

Palautedata määrämuotoiseksi ja helposti hyödynnettäväksi ilman työlästä datan käsittelyvaihetta.

Palautteet eivät ole enää hajallaan eri paikoissa, vaan automaattisesti koottuina helppokäyttöisiin raportteihin.

Erikoistu­neet tila­palaute­rat­kai­sut erilaisiin tarpeisiin

Sisäympäristön käyttäjäkokemustieto on usein vaikeasti hyödynnettävissä. Nopeatempoinen digikulttuuri edellyttää nopeaa reagointia esimerkiksi palvelupyyntöihin. Indoors® on käyttäjäpalauteratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Palauteratkaisumme avulla tiedonkulku on reaaliaikaista, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin sekä ennakoivan toiminnan.

Palaute- tai palvelupyyntöratkaisut eivät ole enää kynnyksen takana. Helppokäyttöiset, monikanavaiset tilapalauteratkaisut ovat alan uusi standardi. QR-koodit kohdistavat datan automaattisesti tilaan, jolloin raportitkin saadaan tilakohtaisesti.

Indoors® tarjoaa älykkäät käyt­täjä­palau­terat­kai­sut ja helppokäyttöisen kyselysovelluksen ennakoivan ylläpidon tarpeisiin sekä akuut­tien sisä­olosuhde­kysymys­ten selvit­tämi­seen.

Esimerkkejä Indoors® -palauteratkaisun hyödyntämismahdollisuuksista

Millaisia palaute­ratkaisuja käytetään?

Ennakoiva ylläpito

Palautedataa, joka aidosti helpottaa lähipalvelujen (Service Desk) työtä.

Tilakohtainen raportti pohjakartalla helpottaa kiinteistöjen hallintaa.

Kiinteistöasiantuntijan aika ei kulu palautedatan muokkaamiseen hyödynnettävään muotoon.

Akuutit tilanteet

Tilojen käyttäjille selkeä ja yksinkertainen keino antaa palautetta riippumatta siitä, ovatko he talon omaa väkeä vai vierailijoita.

Palaute pystytään yhdistämään helposti tiettyyn tilaan ja ajankohtaan.

Palautedata on reaaliajassa käytettävissä riippumatta siitä, kuka tai missä palaute on annettu.

Kokonaisratkaisut

Suunnittelun ja johtamisen tueksi selkeät raportointitoiminnot

Palautedata määrämuotoiseksi ilman työlästä datan käsittelyvaihetta

Ei enää hankalasti hyödynnettävää palautedataa.

Indoors®-sovellus

Selainpohjainen, helppokäyttöinen sovellus auttaa sisäolosuhteiden ongelmatilanteiden ratkaisussa. Tilapalauteratkaisumme muuttaa tilankäyttäjien kokemukset selkeäksi raportiksi nopeasti ja helposti asiantuntijan käyttöön.

Ajankohtaista

Asiakkaidemme kokemuksia palveluistamme

”Tehojakso on viimeisintä tällä markkinalla. Valitsee vain rajatun ja tilanteeseen sopivan vastauspatteriston. Näin saadaan tietoa käyttäjiltä vain niistä asioista, joihin pyritään vaikuttamaan. Sitten tehdään entistä tarkemmin kohdennettuja toimenpiteitä kuitenkin käyttäjäkokemusta maksimoiden.”

Kari Yli-Muilu

Baumedi

”Meillä on hyviä kokemuksia Indoors käyttäjäpalauteratkaisusta. Käyttöliittymä on selkeästi rakennettu ja käyttäjien on helppo antaa palautetta sen avulla. Käyttäjäpalautteesta muodostuva data on helppolukuista ja sitä on mahdollista tarkastella huonekohtaisesti.

Tarvitsemme tilankäyttäjiltä palautetta hyvissä ajoin, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan reagoida ajoissa. Hyvin toimiva käyttäjäpalauteratkaisu on tärkeä työkalu ja se mataloittaa työntekijöiden kynnystä antaa palautetta sisäilma-asioista.”

Jari Mattila

Kiinteistöpalvelupäällikkö, Vantaan kaupungin tilakeskus

”Tämä on odotettu työkalu, jota suosittelen lämpimästi muillekkin asiantuntijoille. Hyvin hyödyllistä tietoa oikeiden toimenpiteiden valitsemiseen. Ja lopuksi tulosten esittäminen onnistuu selkeästi. Etenkin isommissa kohteissa helpottaa merkittävästi ja vähentää tilanteen selvittelyyn tarvittavaa aikaa.”

Juha Frant

Airvisio