Kokonais­ratkaisut

Käyttäjäpalautteen kokoaminen keskitetysti kiinteistönhallinnan eri osa-alueilta

Indoors® kokonais­ratkaisut käyttäjä­palautteen hallintaan

Ratkaisuumme voidaan sijoittaa erilaisia moduuleja (olosuhteet, siisteys, irtaimisto, AV/ICT, räätälöity), jolloin koettujen sisäilmaongelmien lisäksi palauteratkaisuamme voi käyttää monipuolisesti tilojen käyttäjäkokemuksen kokoamisessa.

Kokonaisratkaisumallimme myös sisältää käyttäjäpalautteen hallinnan koko prosessin. Käyttäjäpalauteratkaisun suunnittelu kiinteistönhallinnan tarpeiden mukaisesti, palauteratkaisun käyttöönotto, palautteiden käsittely ja raportointi sekä kokonaisuudesta viestiminen kaikille asianosaisille ovat kokonaisratkaisun olennaisia moduleita. Indoors® tehojakso on kokonaisratkaisu, jolla osa-alueet voidaan toteuttaa. Tapauskohtaisesti valitaan palvelupaketista kiinteistönhallinnan tarpeiden mukaisesti joko osakokonaisuuksia ja kaikki keskeiset moduulit kokonaisuutena. Indoors® tilapalauteratkaisu muuttaa tilankäyttäjien kokemukset selkeäksi raportiksi, jossa yksityiskohtainen tieto on sijoitettu pohjakuvalle ja näin helpommin hyödynnettävissä. 

Kiinteistöistä kerättyä dataa pystytään hyödyntämään koko ajan tehokkaammin ja monipuolisemmin. Sensoridata tarvitsee usein rinnalleen tilojen käyttäjiltä kerättyä käyttäjäkokemustietoa. Digitaalinen kaksonen on esimerkki siitä, kuinka kiinteistöstä kerätty sensoridata sekä muut kiinteistön kuntoa koskevat tiedot, kuten kiinteistön käyttäjiltä kerätty käyttäjäkokemustieto, yhdistetään helpommin hyödynnettävään muotoon. Digikaksosnäkymillä toteutettua datavisualisointia voi hyödyntää esimerkiksi aulanäytöillä tai asiantuntijoiden näkymissä.

Tilapalauteratkaisun toteutusta voidaan edelleen laajentaa ottamalla mukaan integraatioita muihin järjestelmiin tai datalähteisiin. Hyödynnettävissä olevaa dataa ovat esimerkiksi tilavarauksista, ihmisvirroista, puhtaanapidosta tai energiankulutuksesta saatavilla oleva tieto eri järjestelmissä.

Tila­palautteen hyvästä hallinnasta etua kaikille sidos­ryhmille

Kiinteistöjen osalta monet eri sidosryhmät ja heidän kokemuksensa tiloista tulee ottaa kiinteistönhallinnan kokonaisuudessa huomioon. Kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa painottuvat eri sidosryhmien merkitykset eri tavoin, mutta vaatimus tilapalautteen hyvästä hallinnasta koskee kuitenkin kaikkia sidosryhmiä.

Suunnittelu

Suunnittelua ohjaavan yhteisen vision kirkastaminen ja jakaminen

Rakentaminen

Kestäien ja älykkäiden rakennusten toteuttaminen

Saneeraus

Tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteuttaminen joustavasti ja tehokkaasti

Kiinteistönhallinta

Kiinteistön koko elinkaaren aikainen seuranta, tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen ja viestintä sidosryhmille

Ulkopuoliset palveluntarjoajat

Palvelun toteuttaminen hyvässä yhteisymmärryksessä

Vuokralaiset

Kokemus yhteisöön kuulumisesta ja hyvästä huolenpidosta, mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiin.

Vierailijat

Miellyttävä vierailijakokemus ja luottamus tilojenhallintaan.

Ratkaisuja erilaisiin asiakas­kohteisiin

Indoors® -palvelupaketin valmiit tutkimuspohjat ja kysymykset sekä automaattinen viestintä muuntautuvat tilanteen, asiakaskohteen ja sen sidosryhmien mukaiseksi.

  • Toimistot
  • Työtilat
  • Koulut
  • Päiväkodit
  • Oppilaitokset
  • Hoivakodit
  • Palvelutalot
  • Sosiaali- Ja terveyskohteet

Käyttöönotto avaimet käteen
-periaatteella

Sovelluksen käyttöönotto vie vain puoli tuntia. Tilan­käyttäjät vastaavat valmiiseen käyttäjäkyselyyn 1-2 minuutissa. Sovellus tallentaa reaali­aikaisesti tilan­käyt­tä­ji­en vastaukset asiantuntijan käyttöön eikä datan hyödyntäminen vaadi excelöintiä.