Ennakoiva ylläpito

Indoors i365® Ennakoivan ylläpidon tarpeisiin ja olosuhdeongelmien ennaltaehkäisemiseen

Varmistu sisä­olo­suhteista

Sisäilma­on­gel­mien enna­koin­nin rooli vahvistuu. Ennakoinnin tavoitteena on vähentää sisäolosuhdeongelmien aiheuttamia kustannuksia, parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja lisätä työn tuottavuutta. Tilojen käyttäjän näkökulmasta tavoitteena on vaivaton keino ilmoittaa työympäristössä havaituista ongelmista kiinteistöhuoltoon. Tällä tavoin kertyy myös tietoa, jota voidaan hyödyntää ongelmien ennakoinnissa ja resurssien ohjaamisessa.

Yleisesti tunnustetaan ennakoinnin tuomat edut prosessien hyvän hallinnan kannalta, mutta toisaalta myös tiedostetaan käytännön ongelmat ennakoinnin toteuttamisessa.

Ennakointi vaatii määrätietoisuutta, mutta se myös luo mahdollisuuksia kasvattaa asiakastyytyväisyyttä merkittävästi.

Ennakoi

Indoors® tilapalauteratkaisu muuttaa tilankäyttäjien kokemukset selkeäksi raportiksi nopeasti ja helposti. Hyödynnä yksityiskohtainen tieto pohjakuvalle sijoitettuna. Indoors® palauteratkaisun käyttöönotto on helppoa avaimet käteen -periaatteella.

Ratkaisuumme voidaan sijoittaa erilaisia moduuleja (olosuhteet, siisteys, irtaimisto, AV/ICT, räätälöity) asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin koettujen sisäolosuhteiden analysoinnin lisäksi palauteratkaisuamme voi käyttää monipuolisesti tilapalautteen kokoamisessa.

Nopea reagointi esiin nousseisiin tarpeisiin on ennakoinnin yksi kulmakivi ja sisäolosuhdeongelmien ehkäisyn  kulmakivi. Tilankäyttäjä tallentaa 247 / 365 saatavilla olevalla palauteratkaisulla havaintonsa ja haittakokemuksensa välittömästi.

Indoors® tilapalauteratkaisu:

 • rakennus- ja tilakohtainen
 • tilaan sijoitettu QR-koodi ja linkki
 • mahdollisuus ammattiryhmäkohtaiseen konseptiin tilojen siistijöille
 • ei vaadi kirjautumista tai salasanoja
 • raportointi pohjakuvalle automaattisesti
 • sähköinen raportointi reaaliaikaisesti
 • katkaistaan huhuilta siivet heti alkuunsa
 • sisältöesimerkkejä:
  • havaintoajankohta
  • yleisarvosana
  • koettu lämpötila, tunkkaisuus, veto, melu, hajuhavainnot, siisteys, valaistus
  • avoin kenttä
  • kuva ongelmakohdasta
 • Kielituki FI SV EN

Jatkuva­toiminen ratkaisu

Valitse palvelukokonaisuus tilapalautteiden jatkuvatoimiseen hallintaan.

Indoors® i365 M
5-49 tilalle
1 € tila / kk
650 € aloitus

 • Kohteen perustaminen Indoors-palveluun
 • Tilakohtaiset QR-koodit toimitettuna
 • Toimi näin -osallistumisohje sähköpostiin
 • Vastaaminen eri laitteilla, kaikilla selaimilla
 • Rajoittamaton määrä vastauskertoja
 • Visuaaliset vastausvalinnat
 • Haluamasi määrä palautemoduleja
 • Kattava palauteraportti
 • Data pohjakuvalle sijoitettuna
 • Kielituki FI SV EN

Esimerkki 20 tilaa,

240 € vuosi

890 € aloitusvuonna

Indoors® i365 L
50-100 tilalle
1 € tila / kk
1150 € aloitus

 • Kohteen perustaminen Indoors-palveluun
 • Tilakohtaiset QR-koodit toimitettuna
 • Toimi näin -osallistumisohje sähköpostiin
 • Vastaaminen eri laitteilla, kaikilla selaimilla
 • Rajoittamaton määrä vastauskertoja
 • Visuaaliset vastausvalinnat
 • Haluamasi määrä palautemoduleja
 • Kattava palauteraportti
 • Data pohjakuvalle sijoitettuna
 • Kielituki FI SV EN


Esimerkki 50 tilaa,

600 € vuosi

1750 € aloitusvuonna

Käyttäjä­tyytyväisyyden seuraaminen vuosi­kellon mukaan

Miten toteuttaa vuotuinen tilakysely entistä helpommin? Perustetaan kohde palveluumme, jonka jälkeen kaikki tulevat kyselyt on mahdollista toteuttaa siten, että data kohdistuu tarkalleen oikeisiin tiloihin ja saat tilakohtaisen raportin automaattisesti. Säästät merkittävän määrän aikaa, kun käsin tapahtuva tilakirjausten korjaaminen ja palautteiden kohdentaminen jäävät kokonaan pois.

Indoors® käyttäjätyytyväisyys- ja tilakyselyllä tarkkaillaan perinteisiä kyselyjä kätevämmin tilankäyttäjien tyytyväisyyden kehittymistä.

 • näet raportin pohjakuvalla reaaliaikaisesti
 • nopeuttavat älylinkit viestinnässä
 • mahdollistaa tilankäyttäjän oman toiminnan arvioimisen
 • käyttäjien opastus tarkoituksenmukaiseen, energiatehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön
 • soveltuu käytettäväksi samanaikaisesti Indoors® i365 -palvelun kanssa

Pyydä tarjous kohteen perustamisesta ja vuotuisen tilakyselyn toteuttamisesta.