Rekisteriseloste

 

Indoors.fi -sivuston rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fresh Air Global Oy, y-tunnus 2648694-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Fresh Air Global Oy / Samuli Tahkola
Kansankatu 53, 90120 Oulu
Puhelin: 044 771 8202
Sähköposti: samuli.tahkola@indoors.fi.

2. Rekisteröidyt

Indoors.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallennetaan indoors.fi -sivuston sivukävijöiden sivustolla olevien lomakkeiden kautta antamaa tietoa.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Fresh Air Global Oy:n toimesta asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

  • Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Fresh Air Global Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

  • Tarkastusoikeus
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Suoramarkkinointikielto
  • Poisto-oikeus
  • Suostumuksen peruuttaminen

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.