Reaali­aikainen tilanne­kuva olo­suhteista tila­kohtaisesti – tila­palaute­rat­kaisu työ­suojelun tukena

mennessä | helmi 27, 2020

Sisäilmaongelmat ja huonolle sisäilmalle altistuminen herättävät työpaikoilla usein keskustelua. Työnantajan vastuulla on, että työntekijän terveydelle ei aiheudu haittaa huonosta sisäilmasta.

Kokemus huonosta sisäilmasta voi johtua esimerkiksi huonosta ilmanvaihdosta tai siivouksesta, rakennus- ja sisustusmateriaaleista haihtuvista päästöistä tai tiloihin varastoidusta tavarasta.

Tilojen ensisijaiset käyttäjät, työntekijät, kärsivät huonosta sisäilmasta terveyshaittoina, mutta ongelmat heijastuvat negatiivisesti myös työpaikan ilmapiiriin ja työyhteisön toimivuuteen.

Työpaikalla esiin nouseviin huoliin sisäilman laatuun liittyen on ajoittain hankala tarttua. Kun työntekijöiden oireilu liittyy rakennuksessa oleskeluun, on välttämätöntä selvittää oireiden aiheuttaja. Työntekijät voivat myös oireilla hyvin eri tavoin. Konkreettisen tiedon saaminen ongelman sijaintipaikasta, laadusta ja laajuudesta voi olla työläs prosessi. Ongelman sijainnin ja laadun nopea rajaaminen helpottaa selvitysprosessia sekä nopeuttaa korjaavien toimenpiteiden aloittamista.

Miten toteuttaa sisäilmahaittojen ilmoitusmenettely?

Työpaikoilla on vaihtelevia tapoja toteuttaa sisäilmahaittojen ilmoitusmenettely työnantajalle. Toisilla työpaikoilla työntekijä ilmoittaa havaitsemansa ongelman tilojen ylläpidosta vastaavalle taholle sähköpostitse, kun taas toisilla työpaikoilla ilmoituslomake löytyy organisaation intranetistä. Tarkinta ja ajantasaisinta tietoa työnantaja ja/tai toimitilojen hallinnoija saa, kun tilapalauteratkaisu on työntekijöiden käytettävissä vaivattomasti niissä tiloissa, missä työntekijät toimivat.

Tieto mahdollisesta sisäilmaongelmasta voi muuttua ja todennäköisesti tiedonsaanti hidastuu, jos työntekijä joutuu siirtymään eri tilaan, jotta hän voi kirjata tiedon käytössä olevaan järjestelmään.

Lisäksi jos palautekanava on vaikeasti löydettävissä, voi tieto jäädä matkalle. Näissä tilanteissa tilojen ylläpitäjälle arvokas tieto jää piiloon ja nousee pintaan ehkä vain käytäväkeskusteluissa. Tieto voi kulkeutua myös työsuojeluvaltuutetulle, mutta tämänkään kanavan käyttäminen ei välttämättä ole systemaattista.

Tilapalauteratkaisulla sekä säännöllistä käyttäjäpalautetta että arvokasta tietoa ongelmatilanteissa

Tilapalauteratkaisuilla on mahdollista kerätä systemaattisesti palautetietoa tilojen käyttäjiltä. Indoors tilapalauteratkaisu muuttaa tilankäyttäjien kokemukset selkeäksi raportiksi nopeasti ja helposti. Hyödynnä yksityiskohtainen tieto pohjakuvalle sijoitettuna. Indoors palauteratkaisun käyttöönotto on helppoa avaimet käteen -periaatteella. Ratkaisuumme voidaan sijoittaa erilaisia moduuleja (olosuhteet, siisteys, irtaimisto, AV/ICT, räätälöity), jolloin koettujen sisäilmaongelmien lisäksi palauteratkaisuamme voi käyttää monipuolisesti tilojen käyttäjäkokemuksen kokoamisessa.

Ratkaisumme sopii sekä akuutin sisäilmaongelman alkuvaiheen kartoitukseen että jatkuvaan käyttöön, jolloin työnantaja pääsee paremmin tarttumaan ongelmatilanteisiin niiden alkuvaiheessa. Jatkuvatoimisessa i365-ratkaisussamme pystytään ottamaan huomioon kaikki relevantti palautetieto tilaan ja sen käyttöön liittyen.