Digi­taalinen kaksonen – IoT-sensori­datan yhdistäminen sisä­ym­päris­tön käyttäjä­­ko­ke­mus­­tie­toon

mennessä | tammi 17, 2019

Käyttäjäkokemustieto ja digitaalinen kaksonen

Oulun kaupungin pilottihankkeessa Talvikankaan koulussa on tavoitteena kehittää rakennusten kunnossapitoa hyödyntämällä kiinteistöstä kerättyä dataa monipuolisesti. Pilotti on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka IoT-datan avulla tilasta luodaan digitaalinen kaksonen, jota pystytään hyödyntämään kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä. Pilotissa Indoorsin yhteistyökumppani Playsign tarjoaa työkalun, jonka avulla kiinteistöstä kerätty IoT-data pystytään visualisoimaan vaivattomasti hyödynnettävään muotoon.

Sensoridata tarvitsee usein rinnalleen tilojen käyttäjiltä kerättyä käyttäjäkokemustietoa. Oulun kaupungin pilottihankkeessa anturidatan lisäksi tietoa kiinteistön kunnosta saadaan tilojen käyttäjiltä. Pilottihankkeessa kerätään käyttäjäkokemustietoa Indoors käyttäjäkyselyn avulla. Nämä tiedot yhdistetään tietokokonaisuudeksi, jonka avulla tilan sisäolosuhteista saadaan kattava kuva.

Virtuaalinen vastine fyysisille tiloille ja niistä kerätylle tiedolle

Rakennusten sisäolosuhteista on tänä päivänä saatavilla runsaasti tietoa. IoT-sensorit keräävät dataa sisäympäristön tilasta yhä useammassa kiinteistössä. Tietoa on saatavilla jo valtavat määrät ja sen käsittely ja hyödyntäminen täysimittaisesti on haastavaa. Mahdollisuus kerätä ja hyödyntää tietoa reaaliaikaisesti on vielä monilta osin nimenomaan mahdollisuus, jota ei ole pystytty kunnolla hyödyntämään. On selkeä tarve tulkita ja esittää tietoa sellaisessa muodossa, että se on vaivattomasti ja nopeasti asiantuntijoiden hyödynnettävissä. Datan visualisointi on esimerkki tästä ja tämän toteuttamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi fyysisen tilan digitaalista kaksosta.

Digitaalinen kaksonen on esimerkiksi kiinteistön virtuaalinen vastine, joka sisältää kiinteistöstä kerätyn sensoridatan sekä muut kiinteistön kuntoa koskevat tiedot, kuten kiinteistön käyttäjiltä kerätyn käyttäjäkokemustiedon. Digitaalinen kaksonen on konsepti, jonka avulla fyysisestä tilasta kerättyä monipuolista dataa pystytään hyödyntämään sekä suunnitteluvaiheessa että kiinteistön ylläpidossa. Kerätyn datan parempi hyödynnettävyys mahdollistaa tarkemman ennakoinnin esimerkiksi huoltotoimenpiteiden osalta. Parhaillaan etsitään keinoja hyödyntää digitaalisen kaksosen konseptia liiketoiminnassa ja esimerkiksi Aalto Yliopistolla on meneillään tähän liittyvä hanke, DigiTwin.

Digitaalinen kaksonen mahdollistaa ratkaisujen testaamisen ennen valmistusvaihetta

Digitaalinen kaksonen tarjoaa myös mahdollisuuden testata vaihtoehtoisiakin ratkaisuja nopealla aikataululla ennen varsinaista toteutusvaihetta. Se auttaa myös nopeuttamaan suunnittelua ja tuotantovaihetta. Mahdollisuudet esimerkiksi uudistaa huollon tarpeen arviointia ja tuotteiden kehittämistä vastaamaan paremmin erilaisten toimintaympäristöjen vaatimuksia ovat merkittävät. Kokeiluja voidaan toteuttaa todellisella datalla, joka on kerätty digitaalisen kaksosen fyysisestä vastineesta. Simulaatiot ja niiden tarkka analysointi tarjoavat tietoa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista.

Rakennuksen elinkaaren jokainen vaihe tuottaa dataa, jota voidaan hyödyntää myös jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tuottaa digitaalinen elinkaari suunnitteluvaiheesta käyttövaiheeseen ja tämän pohjalta kerätä ja hyödyntää tarvittavaa dataa reaaliaikaisesti.