Käyttäjä­palaute­ratkaisusta ulko­tiloihin sopiva versio

mennessä | marras 21, 2020

Arkiympäristön ilmanlaadun raportointia käyttäjäpalauteratkaisulla – case UIA-HOPE

Helsingin kaupungin koordinoimassa HOPE-hankkeessa kehitetään uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone UIA-HOPE etsii ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä. Hankkeessa kehitetään reaaliaikaista ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta kaupunkilaisten hyödynnettäväksi.

UIA-HOPE-hankkeen toteuttamassa innovaatiokilpailussa haettiin ilmanlaatuun kytkeytyviä digitaalisia innovaatioita. Yksi ilmanlaadun innovaatiokilpailussa nopeisiin kokeiluihin valituista oli Playsignin ehdotus viedä ilmanlaatudataa havainnollisina visualisointeina nettiin sekä kaupunkiympäristöön mobiili-AR-muodossa. Käytännössä tämä toteutuu integroimalla Playsignin ja Indoorsin teknologiat yhdeksi palveluksi, joka tarjoaa kaupunkilaisille helpon kanavan ilmanlaatuun liittyvien kokemusten raportointiin sekä helpottaa sensoridatan ja ihmisten kokemusten yhdistämistä paremman kokonaiskuvan saamiseksi.

Käyttäjäpalauteratkaisun yhdistäminen ilman laatuun liittyvien kokemusten raportointiin voidaan toteuttaa esimerkiksi sijoittamalla käyttäjäpalautteen antamisen vaivattomasti mahdollistava QR-koodi rakennustyömaan välittömään läheisyyteen. Tällöin lähialueen asukkaille tarjoutuu mahdollisuus antaa nopeasti ja helposti palautetta. Samoin ulkoilman laatuun liittyvää dataa voidaan visualisoida AR-näkymän avulla ilmanlaatuindeksin näyttämisen lisäksi. Tarvittaessa käyttäjäpalauteratkaisua voidaan hyödyntää myös tiedotuskanavana, jolloin ajankohtaisista asioista voidaan viestiä käyttäjäpalauteratkaisun käyttöliittymän kautta.