Rakennuksen vuoden­ajat – rakennuksen toimivuus vuoden­aikojen vaihtuessa

mennessä | tammi 10, 2020

Vuodenaikojen vaihtelut haastavat rakennusten materiaalien ja rakenteiden toimivuuden jatkuvasti. Rakennus toimii eri tavoin eri aikoina vuodesta. Vaihtelevat ulkoiset olosuhteet ja ennen kaikkea tämän riittämätön huomiointi voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia kosteuden ja sisäilman laadun suhteen.

Kun tarkastellaan rakennuksen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa, keskeinen lähtökohta on ulkoilma. Ulkoilman suhteellinen kosteus esimerkiksi Etelä-Suomessa vaihtelee noin 60-90 % välillä (kesä-talvi). Tyypillinen ulkolämpötila puolestaan vaihtelee kesän noin +20 °C ja talven noin –10 °C välillä. Tämä vaihtelu vaikuttaa osaltaan myös rakennusten kosteustekniseen toimintaan. Kun tähän yhdistetään heikosti toimiva ilmanvaihto, kasvaa rakennuksen kosteusrasitus merkittävästi. Toimivalla ilmanvaihdolla saadaan puolestaan rakennuksen kosteuslisää pienennettyä.

Sääolosuhteiden vaikutukset rakennusten toimivuuteen

Normaalista poikkeavat sääolosuhteet vaikuttavat rakennusten toimivuuteen. Kovalla pakkasella ilmanvaihdon teho voi alentua. Jos raikasta tuloilmaa ei enää tule samaan malliin vaikuttaa tämä luonnollisesti myös tilankäyttäjän viihtyvyyteen ja sisäilmaolosuhteisiin. Tällöin pitäisi huolehtia taukojen riittävyydestä (mielellään poistua tiloista), valita suurempia tiloja käyttöön tai löytää muita tilapäisiä ratkaisuja tilankäyttäjien viihtyvyyden varmistamiseksi.

Talvi aiheuttaa haasteita rakennuksen toimivuudelle myös muulloin kuin kovien pakkasten aikaan. Rakennuksen lämmitykseen ja ilmanvaihdon toimivuuteen talvella liittyy monia mahdollisia ongelmakohtia. Tuloilman lämpötila voi olla liian korkea tai tuloilma voi jäädä huoneen yläosaan sen sijaan että se sekoittuisi oleskeluvyöhykkeelle. Huoneilman kuivuus sekä vedon tunne heikentävät myös selkeästi tilankäyttäjien viihtyvyyttä.

Kesä tarjoaa puolestaan omat haasteensa rakennusten viihtyvyydelle. Jäähdytyksen puute on selkeästi käyttäjien arjessaan havaitsema ongelma erityisesti kuumimpaan aikaan kesästä. Tähän voidaan osittain vaikuttaa ikkunoiden aurinkosuojauksella. Yli 23 °C lämpötila aiheuttaa tilojen käyttäjille epämukavuutta. Kun lämpötila ja suhteellinen kosteus nousevat, ilman liikkeellä saadaan helpotusta tilankäyttäjille.

Indoors® käyttäjäpalauteratkaisut työsi tueksi

Kuinka saada reaaliajassa tietoa siitä, millä tavoin tilojen käyttäjät kokevat senhetkiset sisäolosuhteet? Ja toisaalta kuinka välittää tilankäyttäjille tietoa siitä, mitä muutoksia olosuhteissa voidaan pitää normaalina esimerkiksi sääolosuhteiden muutoksesta johtuen ja millä tavoin tilankäyttäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa omaan ja muiden tilankäyttäjien viihtyvyyteen?

Nopea reagointi on sisäilmaolosuhdeongelmien ehkäisyn kulmakivi. Katso miten esimerkiksi Indoors® Tehojakso tuottaa kattavasti ja kustannustehokkaasti tarvittavan käyttäjäkokemustiedon tilojen käyttäjiltä.