Ihmiset ovat erot­ta­ma­ton osa olo­­suh­tei­den varmis­tamista

mennessä | maalis 14, 2019

Ihmiset, tilojen käyttäjät, ovat erottamaton osa kokonaisuutta, kun halutaan varmistaa olosuhteiden toimivuus ja se, että rakennus palvelee käyttötarkoitustaan. Tämä näkemys on saanut yhä vahvemman jalansijan alan toimijoiden keskuudessa. Enää ei nojata yksinomaan antureilla saatavaan mittaridataan tai laskennalliseen käyttöikään. Tilojen käyttäjien kokemukset tilasta ja heidän antamansa palaute halutaan yhtälailla hyötykäyttöön. Käyttäjiltä kertyvä tieto tiloihin liittyvistä ongelmista voi toimia myös heikkoina signaaleina, ensioireina nousevasta ongelmakokonaisuudesta, johon täytyy pystyä reagoimaan aina ylimmästä johdosta lähtien.

Käyttäjiltä saatava tieto on isossa roolissa joissakin kiinteistöalaakin koskevissa uusissa liiketoiminnan muodoissa. Kiinteistöalalla todennäköisesti parhaiten tunnetaan Airbnb ja TripAdvisor. Lisäksi perinteisiä aloja myllertävät myös esimerkiksi Uber ja isot verkkokauppajätit, kuten Alibaba.

Tilojen käyttäjille mahdollisuus vaikuttaa työympäristöönsä

Saamamme asiakaspalaute osoittaa, että tilojen käyttäjät arvostavat mahdollisuutta vaivattomaan palautteen antamiseen sisäilmaolosuhteista. Toisaalta palautteen antaminen ja tällä tavoin osallistuminen yhteisistä tiloista huolehtimiseen koetaan myös yhdeksi työtehtäväksi muiden rinnalla. Erään koulun rehtori totesi Indoorsin työkalulla koulussa tehdyn sisäolosuhdekartoituksen yhteydessä, että puhuttaessa sisäolosuhteista ja hyvästä työympäristöstä henkilökunnan on välttämätöntä osallistua työympäristöstä huolehtimiseen. Mitä pidempään tämä osallistumisen mahdollisuus viivästyy, sitä epämiellyttävämpää osallistuminen hänen mukaansa todennäisesti on. Saman koulun opettaja puolestaan koki, että osallistuminen omasta työympäristöstä huolehtimiseen on osa hänen työnkuvaansa. Jos tämä edellyttää sitä, että hänen täytyy välillä painaa nappia tai antaa muuten palautetta, sen hän myös mielellään tekee. Sillä tavoin hän voi olla mukana varmistamassa hyvää työympäristöä itselleen ja työkavereilleen.

Olosuhteiden hallintaratkaisut tarvitsevat myös ihmisdataa

Vaikka tilojen käyttäjien keskeinen rooli sisäilmaolosuhteiden kartoittamisessa ja mahdollisten sisäilmaongelmien ratkaisemisessa tiedostetaan, valitettavan usein tiloja käyttävälle yksilölle jää lähinnä sivustaseuraajan rooli. Toimenpiteitä toteutetaan tiloja käyttävien ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi, mutta tietoa heiltä suoraan ei kuitenkaan hankita. Kun katsotaan kansainvälisesti tarjolla olevia olosuhteiden hallintaratkaisuja painopiste on selkeästi näytteiden ottamisessa ja sensoreiden asentamisessa. Ihminen datan lähteenä jää hyödyntämättä. Tähän puutteeseen käytettävissä olevissa tutkimusmenetelmissä Indoors-työkalu­paketit tarjoavat selkeän ja helppokäyttöisen ratkaisun. Tilan käyttäjät pääsevät vaikuttamaan sisäolosuhteisiin ja tila-asiantuntija saa vaivattomasti käyttöönsä arvokasta dataa helposti hyödynnettävässä muodossa.

Ihmisdatan hyödyntämistä kehitetään parhaillaan

Ihmisdataa hyödynnetään jo sisäilmaolosuhteiden kehittämisessä. Esimerkiksi Espoon ja Vantaan kaupungit hyödyntävät käyttäjäpalautetta osana laajempaa Hyvä sisäilma palveluna -konseptia, jota kehitetään pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toiminnan puitteissa. Hyvä sisäilma palveluna -konseptissa tavoitteena on saada selkeämpi käsitys hyvään sisäilmaan ja sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä. Selkeiden kriteerien määrittäminen ja toisaalta toimivat mittausvälineet ja -menetelmät ovat olennainen osa käytännön toimenpiteitä. Toimintatapaa on kokeiltu esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sisäilman laatua arvioitaessa.

Runsaan datan hyödyntäminen – esimerkkinä visualisointi ja digitaalinen kaksonen

Sensoridatan tarkastelu tilojen käyttäjiltä kerätyn käyttäjäkokemustiedon rinnalla auttaa luomaan tilan sisäolosuhteista kattavan ja monipuolisen kuvan. Kun tarkasteltavaa dataa on runsaasti saatavilla, on välttämätöntä selkeyttää ja yksinkertaistaa monipuolista dataa, jotta sitä voidaan aidosti hyödyntää tilaa koskevassa päätöksenteossa. Yksi vaihtoehto on tämänkaltaisen datan visualisointi digitaalista kaksosta hyödyntäen. Digitaalinen kaksonen on esimerkiksi kiinteistön virtuaalinen vastine, joka sisältää kiinteistöstä kerätyn sensoridatan sekä muut kiinteistön kuntoa koskevat tiedot, kuten kiinteistön käyttäjiltä kerätyn käyttäjäkokemustiedon.